Strategie i trasy migracji ptaków w obrębie europejsko-afrykańskiego systemu wędrówkowego ptaków.

 

Cele projektu to określenie tras migracji ptaków między lęgowiskami a zimowiskami i miejsc odpoczynku w trakcie wędrówek oraz określenie strategii gromadzenia rezerw energetycznych i pokonywania kolejnych etapów migracji przez ptaki. Materiał wykorzystywany w tym projekcie to wiadomości powrotne oraz pomiary otłuszczenia i morfologii migrantów, uzyskane w trakcie obrączkowania ptaków na stacjach terenowych Akcji Bałtyckiej, polskich stacji terenowych zrzeszonych w KSSOP oraz współpracujących zagranicznych stacji obrączkowania ptaków. Planujemy połączenie tych tradycyjnych metod badań, z nowoczesnymi technologiami pozwalającymi na śledzenie wędrówek ptaków, jak np. geolokatory. Wyniki tego projektu mogą być wykorzystane dla celów ochrony ptaków wędrownych w miejscach odpoczynku i zimowania wzdłuż ich tras wędrówek łączących kontynenty.

 

Koordynator projektu: dr hab. Magdalena Remisiewicz

Uczestnicy: Zespół SBWP

Współpracownicy: stacje Krajowej Sieci Stacji Obrączkowania Ptaków, dr Agnieszka Ożarowska, dr Grzegorz Zaniewicz (Katedra Ekologii i Zoologii Kręgowców, Uniwersytet Gdański); Joel Avni (SAFRING, Bird’s-Eye View Production, RPA), dr Zephné Bernitz, prof. Herman Bernitz (SAFRING, Uniwersytet w Pretorii, RPA), dr Dieter Oschadleus (SAFRING, Uniwersytet w Kapsztadzie, RPA); Sampie van der Merwe, Andrew Mvundle, Amos Koloti, Lebo Moeti, Piet Mogolegwa, Sydwell Setuki (Rezerwat Barberspan, NW Parks & Tourism Board, RPA); Anders Tottrup, Kasper Thorup, Lykke Pedersen (Natural History Museum of Denmark, Center for Macroecology, Evolution and Climate, Uniwersytet w Kopenhadze, Dania).

Partnerem projektu jest producent geolokatorów Migrate Technology Ltd. (Wielka Brytania)

Prace doktorskie:

Wykonane:

Kopiec-Mokwa K. 2005. Strategia wędrówki europejskich populacji pokrzewki czarnołbistej Sylvia atricapilla. Promotor: prof. dr hab. Przemysław Busse.

Ożarowska A. 2005. Badania preferencji kierunkowych ptaków wędrujących nocą – propozycja nowego standardu metodycznego. Promotor: prof. dr hab. Przemysław Busse.

W trakcie:

Redlisiak M. Zróżnicowanie parametrów migracji i zimowania w nadbałtyckich populacjach śpiewaka Turdus philomelos. Promotor: dr hab. Magdalena Remisiewicz, promotor pomocniczy: dr inż. Jarosław K. Nowakowski.

Stępniewska K. Strategie migracyjne trzcinniczka Acrocephalus scirpaceus i rokitniczki A. schoenobaenus na południowo-wschodnim szlaku przelotu podczas wędrówki jesiennej. Promotor: prof. dr hab. Przemysław Busse.

Publikacje:

Remisiewicz M., Nowakowski J.K., Busse P. 1997. Migration pattern of Robin (Erithacus rubecula) on the basis of Polish ringing recoveries. The Ring 19: 3-40.

Remisiewicz M. 2001. The pattern of winter-quarters of Robins (Erithacus rubecula) migrating in autumn through the southern Baltic coast. The Ring 23: 37-53.

Ciach M. 2009. Leaf warblers (Phylloscopus sp.) as a model group in migration ecology studies. The Ring 31 (2): 3-13.

Kozłowska A., Stępniewska K., Stępniewski K., Busse P. 2009. Dynamics of autumn migration of the Acrocephalus warblers through the Polish Baltic coast. The Ring 31 (2): 15-43.
Ożarowska A., Stępniewska K., Ibrahim W.A.L. 2011. Autumn and spring migration of the Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus in Egypt – some interesting aspects and questions. Ostrich 82 (1): 49-56.

Ożarowska A., Ilieva M., Zehtindjiev P., Åkesson S.,Muś K. 2013. A new approach to evaluate multimodal orientation behaviour of migratory passerine birds recorded in circular orientation cages. Journal of Experimental Biology 216 (21): 4038-4046.

Goławski A., Polakowski M., Filimowski P., Stępniewska K., Stępniewski K., Kiljan G., Kilon D. 2015. Factors influencing the fat load variation in three wintering bird species under stable food access conditions. Journal of Ethology 33 (3): 205-211.

Ożarowska A. 2015. Contrasting fattening strategies in related migratory species: the blackcap, garden warbler, common whitethroat and lesser whitethroat. Annales Zoologici Fennici 52: 115-127.