Plastyczność pierzenia ptaków w odpowiedzi na warunki środowiska i w relacji do wędrówki i innych etapów cyklu życiowego.

 

Pierzenie ptaków jest procesem niezwykle plastycznym, o dużym potencjale dostosowania do warunków środowiska i do innych elementów biologii ptaków. Celem projektu jest określenie związku pomiędzy terminami i przebiegiem wymiany upierzenia a innymi etapami ich cyklu życiowego, takimi jak wędrówka czy lęgi, ze szczególnym uwzględnieniem dostosowania pierzenia do strategii migracji u danej populacji. Kolejnym celem jest określenie zakresu plastyczności pierzenia migrantów i ptaków osiadłych w odpowiedzi na warunki środowiska. Wyniki pozwolą na zrozumienie, w jaki sposób zmiany klimatu i środowiska mogą wpłynąć na zmiany w cyklu życiowym ptaków.

Koordynator projektu: dr hab. Magdalena Remisiewicz

Uczestnicy: Zespół SBWP

Współpracownicy:

Polska: Stacje Krajowej Sieci Stacji Obrączkowania Ptaków, Dr hab. Michał S. Wojciechowski, Katedra Zoologii Kręgowców, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

RPA: Prof. Les G. Underhill (ADU, Uniwersytet w Kapsztadzie, RPA), dr Dieter Oschadleus (SAFRING, Uniwersytet w Kapsztadzie, RPA), Joel Avni (SAFRING, Bird’s-Eye View Production, RPA), dr Zephné Bernitz, prof. Herman Bernitz (SAFRING, Uniwersytet w Pretorii, RPA), dr Yahkat Barshep (ADU, Uniwersytet w Kapsztadzie, RPA; AP Leventis Insitutute of Ornithology, Nigeria), Marc Burman (ADU, Uniwersytet w Kapsztadzie, RPA), Joel Avni (Bird’s Eye View, RPA), Anthony J. Tree (RPA).

Prace doktorskie:

W trakcie:

Niemc A. Różnice płciowe w strategii wędrówek i pierzenia biegusów malutkich Calidris minuta zimujących w południowej Afryce. Promotor: dr hab. Magdalena Remisiewicz, promotor pomocniczy: prof. Les G. Underhill (Animal Demography Unit, Uniwersytet w Kapsztadzie, RPA).

Prace magisterskie:

Płowucha A. 2014. Pierzenie zawieszone u pokrzewki cierniówki Sylvia communis. Praca magisterska, Zakładzie Zoologii Kręgowców Instytutu Biologii UwB. Promotor: dr hab. M. Ratkiewicz prof. UwB, opiekun: dr hab. M. Remisiewicz.

Misztal M. 2015. Płciowe zróżnicowanie wymiany piór lotnych u dorosłych kapturek Sylvia atricapilla w latach 2013-2014 na terenie Polski. Promotor: dr hab. M. Remisiewicz.

Staniaszek M. 2015. Wymiana lotek pierwszorzędowych u biegusa malutkiego Calidris minuta zimującego nad j. Magadi w Kenii. Promotor: dr hab. M. Remisiewicz.

Krawczyk I. 2016. Porównanie pierzenia lotek cierniówki (Sylvia communis) i gajówki (Sylvia borin) z populacji gniazdujących i wędrujących przez Polskę oraz zimujących w południowej Afryce. Promotor: dr hab M.Remisiewicz.

Publikacje:

Remisiewicz M. 1996. Influence of weather conditions on the autumn migration of Dunlin (Calidris alpina) at the Southern Baltic coast. The Ring 18: 73-88.

Ginter M., Rosińska K., Remisiewicz M. 2005. Variation in the extent of greater coverts moult in Robins (Erithacus rubecula) migrating in autumn through the Polish Baltic coast. The Ring 27: 177-187.

Barshep Y., Minton C., Underhill L.G., Remisiewicz M. 2011. The primary moult of Curlew Sandpipers Calidris ferruginea in North-western Australia shifts according to breeding success. Ardea 99: 43–51.

Remisiewicz, M. 2011. The flexibility of primary moult in relation to migration in Palaearctic waders – an overview. Wader Study Group Bulletin 118 (3): 163–174.

Remisiewicz M., Avni J. 2011. Status of migrant and resident waders, and moult strategies of migrant waders using African inland wetland habitats, at Barberspan Bird Sanctuary in South Africa. Ibis 153: 433–437.

Meissner W., Remisiewicz M., Gogga P. 2012. Sex and age differences in the development of breeding plumage in the Wood Sandpiper Tringa glareola during spring migration in northeastern Poland Ornis Fennica 89: 44–52.

Remisiewicz M., Tree A.J., Underhill L.G., Nowakowski J.K. 2014. Geographical patterns in primary moult and body mass of Greenshank Tringa nebularia in southern Africa. Ardea 102: 31–46.

Remisiewicz M., Tree A.J., Underhill L.G., Burman M.S. 2016. Age-specific variation in relationship between moult and pre-migratory fuelling in Wood Sandpipers Tringa glareola in southern Africa. Ibis 159: 91–102.