Morfologia skrzydła ptaków wróblowych (Passeriformes) jako ewolucyjna odpowiedź na warunki środowiska i stopień wędrowności.

 

Współpracownicy: dr Zephné Bernitz, prof. Herman Bernitz, Joel Avni (SAFRING, Uniwersytet w Pretorii, RPA).

Morfologia skrzydła u ptaków kształtuje się pod wpływem wielu presji selekcyjnych, z których najważniejszymi są: zachowania migracyjne (skrajnymi możliwościami są osiadłość i wędrówka dalekodystansowa), gęstość środowiska w którym dany gatunek się porusza (otwarta przestrzeń/zwarta roślinność), sposób zdobywania pokarmu (w locie/na ziemi), zachowania godowe i inne. Presje te działają na konkretne osobniki z określonych grup systematycznych, których historia ewolucyjna stwarza różny punkt wyjściowy i różny potencjał do dalszych zmian. Celem projektu jest odtworzenie tej skomplikowanej sieci zależności w oparciu o dokładne pomiary skrzydeł (głównie ich wielkości i kształtu) oraz pomiary wielkości ciała gatunków europejskich i afrykańskich oraz tych migrujących między tymi kontynentami.

Koordynator projektu: dr inż. Jarosław K. Nowakowski, dr hab. Magdalena Remisiewicz

Współpraca: Ornithological Research Centre, Ondokuz Mayis University (Turcja), Uniwersytet w Pretorii (RPA), Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Jagielloński

Uczestnicy: Zespół SBWP

Prace doktorskie:

W trakcie:

Szulc J. Wpływ dystansu migracji na morfologię skrzydła u przedstawicieli rodzin Acrocephalidae i Locustellidae. Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Meissner, promotor pomocniczy: dr inż. Jarosław K. Nowakowski.

Publikacje:

Nowakowski J.K., Chruściel J. 2008. An index to estimate the wing area in a small passerine, using the Blue Tit (Cyanistes caeruleus) as a case study. The Ring 30: 1-12.

Nowakowski J.K., Szulc J., Remisiewicz M. 2014.The further the flight, the longer the wing: Relationship between wing length and migratory distance in Old World reed and bush Warblers (Acrocephalidae and Locustellidae). Ornis Fennica 91: 178-186.