Monitoring intensywności przelotu ptaków przez polskie wybrzeże Bałtyku z wykorzystaniem audiodetekcji.

 

Celem projektu jest określenie dobowych zmian intensywności wędrówki ptaków w trakcie sezonów migracji wiosennej i jesiennej oraz identyfikacja kierunków przemieszczania się strumieni migrantów w rejonie polskiego wybrzeża Bałtyku. Materiał wykorzystywany w tym projekcie stanowią nagrania z całodobowego monitoringu aktywności głosowej migrantów, które będą porównywane z danymi dotyczącymi dziennej intensywności obrączkowania ptaków. Wyniki tego projektu mogą posłużyć do określenia kierunku pochodzenia i docelowej wędrówki grup migrantów oraz ustalenia lokalnych tras ich przemieszczeń. Jest to projekt pilotażowy, rozpoczęty w roku 2014.

Koordynator projektu: dr hab. Magdalena Remisiewicz

Uczestnicy: Zespół SBWP

Współpracownicy: mgr Hanna Pamuła, dr Maciej Kłaczyński, dr hab. Wiesław Wszołek (Katedra Mechaniki i Wibroakustyki, AGH w Krakowie), Joel Avni (Bird’s Eye View, RPA)

Partner: Joel Avni (Bird’s Eye View, RPA)